top of page

PRISTATYMAS IR GRĄŽINIMAS

Pristatymas

 1. Pirkėjas, užsakydamas Prekes, privalo nurodyti tikslų Prekių pristatymo adresą.

 2. Pirkėjas privalo priimti Prekes pats. Jei Pirkėjas Prekių priimti pats negali, bet Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų Prekių netinkamam asmeniui.

 3. Pardavėjas pristato Prekes Pirkėjui vadovaudamasis Prekių aprašymuose nurodytais terminais. Prekių pristatymo terminai pradedami skaičiuoti nuo gauto apmokėjimo už Prekes. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų Prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų Prekių trūkumą. Susipažindamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.

 4. Prekės Pirkėjui pristatomos per kurjerių tarnybą.

 5. Prekes Pirkėjas taip pat gali atsiimti Pardavėjo parduotuvėje:. Tokiu atveju, atsiimdamas Prekes, Pirkėjas privalo Pardavėjui pateikti Pirkėjo užsakymą patvirtinantį dokumentą (Pardavėjo el. paštu atsiųstą pranešimą apie Prekės užsakymą).  Prekes Pirkėjui atsiimant Pardavėjo parduotuvėje, Prekių pristatymui į Pardavėjo parduotuvę galioja šių Taisyklių 8.3 punkte numatyti terminai (nebent Pardavėjo parduotuvėje šios Prekės jau yra), o Prekes atsiimti galima atvykti tik gavus Pardavėjo patvirtinimą, kad Prekės yra pristatytos į Pardavėjo parduotuvę.

 6. Pardavėjas neatsako už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 7. Gavęs Prekes, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą.

 8. Nustačius Prekės siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę siuntos nepriimti.

 9. Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje.

 10. Pirkėjas visais atvejais, siuntos pristatymo metu privalo patikrinti, ar pristatytos tikrai tos Prekės, kurias jis užsisakė, ar atitinka jų kiekis, komplektiškumas (asortimentas) ir pastebėjęs neatitikimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Pirkėjui nepatikrinus pakuotės, pristatytų Prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio ir kurjerio siuntos pristatymo dokumente nenurodžius šių trūkumų, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

 11. Pristačius ir perdavus Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu.

Grąžinimas ir keitimas

 1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės perdavimo jam atsisakyti Sutarties, grąžinti Prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Taip pat per tą patį 14 (keturiolikos) dienų laikotarpį Pirkėjas turi teisę pakeisti Prekę į kitą Prekę (į tokią pačią ar kitą tos pačios vertės Prekę. Taip pat į brangesnę Prekę, tačiau tokiu atveju Pirkėjas turi padengti kainų skirtumą). Prekės grąžinamos ar keičiamos Pirkėjo sąskaita.

 2. Prekės, kurios yra pagamintos pagal Pirkėjo asmeninį nurodymą ar pasirinkimą, ar yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms – nėra grąžintinos ar keičiamos. Prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti ar keisti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių – nėra grąžintinos ar keičiamos. Perlai, brangakmeniai, taurieji metalai ir jų dirbiniai – nėra grąžintinami ar keičiami.

 3. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos Prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant užpildytą Pinigų grąžinimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus Prekės priklausinius. Jeigu Prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti Prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už Prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

 4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties:

  1. per 14 (keturiolika) dienų nuo siuntos gavimo dienos (ar Prekės atsiėmimo Pardavėjo parduotuvėje dienos) pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu info@auksaragis.lt,  nurodant užsakymo numerį). Gavęs Pirkėjo pranešimą dėl Sutarties atsisakymo, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

  2. per 14 (keturiolika) dienų nuo siuntos gavimo dienos (ar Prekės atsiėmimo Pardavėjo parduotuvėse dienos) pristatydamas Prekes į Pardavėjo parduotuves.

 5. Kai Prekės grąžinamos jas išsiunčiant Pardavėjui, Prekės turi būti išsiunčiamos naudojant siuntų tarnybą. Grąžinamos Prekės turi būti išsiunčiamos bet kuriuo Omniva paštomatu Marijampolėje: MB “Trys Avys” Mokolų g. 63-21, Marijampolė, Tel. 868935779.

 6. Pirkėjui, atšaukusiam Sutartį, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina pinigus už Prekes ne vėliau nei per 7 (septynias) dienas nuo tos dienos, kai Prekė yra grąžinama (pristatoma) Pardavėjui.

 7. Grąžinant ar keičiant kokybiškas Prekes, Pirkėjui grąžinama tik ta jo sumokėtos Pardavėjui Prekių pristatymo išlaidų dalis (ar visos išlaidos), kuri atitinka pigiausią Pardavėjo pasiūlytą Prekės pristatymo būdą.

 8. Teise grąžinti Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas Prekės grąžinimui nustatytas terminas, išskyrus tada, kai Prekė yra grąžinama dėl to, kad ji nekokybiška.

 9. Grąžinant Prekę būtina pateikti sąskaitą faktūrą (jos numerį) arba, tuo atveju, jeigu sąskaita faktūra nėra išrašoma, kitą Prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą, užsakymo numerį.

 10. Pirkėjui grąžinus Prekes dėl Prekės kokybės trūkumų, Pardavėjas įsipareigoja visiškai grąžinti Pirkėjui už nekokybišką Prekę sumokėtą kainą ir atlyginti Prekės pristatymo Pardavėjui išlaidas.

 11. Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke.

 12. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos.

 13. Tuo atveju, jeigu Prekės buvo pristatytos Pirkėjui po Sutarties atšaukimo: (i) Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti Prekes Pardavėjui; (ii) išskyrus atvejus, susijusius su nekokybiška Preke, Pirkėjas bus atsakingas už Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidų padengimą; (iii) Pirkėjas turi pareigą tinkamai saugoti Prekes iki jų grąžinimo Pardavėjui.

 14. Pirkėjas visais atvejais turės teises, kylančias iš nekokybiškos Prekės pardavimo, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai, įskaitant teisę prašyti pakeisti nekokybišką Prekę kokybiška.

bottom of page